Stretnutie dorastu sa koná každý piatok o 17:00 na evanjelickej fare (okrem letných prázdnin). Stretnutie väčšinou prebieha vo veľkej zborovke, no niekedy aj v klubovni Puzzle.

Dorasty sú miestom pre konfirmandov a dorastencov vo veku od 11 do 15 rokov. Spoločne študujeme Bibliu, spievame chvály, modlíme sa a v neposlednom rade aj hráme a rozprávame.

Veľmi radi ťa privítame na doraste!

Čo preberáme?

Dorast - Nespútaní

Preberáme sériu Nespútaní. Teda hrdinov viery ktorí neboli spútaní strachom, pýchou…

Dorastový výlet

Každý rok v lete organizujeme dorastový výlet pre dorasťákov. Na výlete spoločne spoznávame Pána Boha, spievame chvály a samozrejme športujeme a hráme hry.

Začiatkom ďalšieho leta zverejníme konkrétnejšie informácie.

Zodpovedný vedúci: Dávid Motýľ (david.motylak@gmail.com, 0918 691 452)