Detská besiedka - Logo

Stretnutia detskej besiedky (DB) v Prešove sa konajú pravidelne každú nedeľu na fare o 9:00 hod. (okrem poslednej nedele v mesiaci, mimo prázdnin, vianočných a veľkonočných sviatkov).

Poslednú nedeľu v mesiaci odporúčame rodinám s deťmi navštevovať služby Božie o 11:00 hod. s programom a požehnaním pre deti.

Pozývame medzi nás všetky deti :)

Biblická ZOO

Čo na besiedke preberáme:

Aj zvieratká si Pán Boh používa pre svoj plán spásy človeka. Príď sa pozrieť na našu Biblickú ZOO a dozvieš sa, prečo oslica prehovorila, ako havrany obsluhovali Eliáša, ako kohút zarmútil Petra, alebo ako bolo veľrybe ťažko na žalúdku… Tešíme sa na teba :)

Rozpis stretnutí:

6.11.2016 – Povýšenie hada na púšti (na fare)
13.11.2016 – Balaakova oslica (na fare)
20.11.2016 – Jozef a faraónove sny (na fare)
27.11.2016 – Služby Božie o 11:00 (v kostole)
s požehnaním a programom pre deti

4.12.2016 – Nácvik vianočného programu
11.12.2016 – Nácvik vianočného programu
18.12.2016 – Nácvik vianočného programu

Foto z nácviku vianočného programu

Zodpovedný vedúci: Peter Gál (pergalsk@gmail.com, 0948 411 263)