Detský biblický tábor – Stará voda 2017

Detský biblický tábor (pre deti od 7-12 rokov) sa bude konať v dňoch pondelok 24.7. – sobota 29.7.2017
v ubytovacom zariadení na Starej vode.

Cena za pobyt jedného dieťaťa je 80€ (pre ďalších súrodencov 60€).

Pre ďalšie informácie volajte 0948 411 263 (vedúci tábora – Peter Gál) a sledujte túto stránku.

Prihlášku, ktorej súčasťou je Potvrdenie od praktického lekára pre deti a dorast, je potrebné odovzdať najneskôr do 10. júla 2017 na ev. a. v. farskom úrade, Svätoplukova 11 v Prešove. S odovzdaním prihlášky je potrebné uhradiť náklady na pobyt v plnej výške.

Tešíme sa na všetky deti :)

Stiahnuť prihlášku do detského tábora

Detská besiedka - Logo

Stretnutia detskej besiedky (DB) v Prešove sa konajú pravidelne každú nedeľu na fare o 9:00 hod. (okrem poslednej nedele v mesiaci, mimo prázdnin, vianočných a veľkonočných sviatkov).

Poslednú nedeľu v mesiaci odporúčame rodinám s deťmi navštevovať služby Božie o 11:00 hod. s programom a požehnaním pre deti.

Pozývame medzi nás všetky deti :)

Biblická ZOO

Čo na besiedke preberáme:

Aj zvieratká si Pán Boh používa pre svoj plán spásy človeka. Príď sa pozrieť na našu Biblickú ZOO a dozvieš sa, prečo oslica prehovorila, ako havrany obsluhovali Eliáša, ako kohút zarmútil Petra, alebo ako bolo veľrybe ťažko na žalúdku… Tešíme sa na teba :)

Rozpis stretnutí:

4.6.2017 – Nasýtenie zástupov (besiedka na fare o 9:00)
11.6.2017 – Vystúpenie detí – 370. výročie posviacky chrámu (v kostole o 9:00)
18.6.2017 – Vyhodnotenie školského roka – posledná besiedka (na fare o 9:00)

24.6.2017 – Výlet do ZOO v Košiciach (stretnutie na fare o 9:00)
25.6.2017 – Služby Božie o 11:00 (v kostole)
s požehnaním a programom pre deti