Detská besiedka - Logo

Stretnutia detskej besiedky (DB) v Prešove sa konajú pravidelne každú nedeľu na fare o 9:00 hod. (okrem poslednej nedele v mesiaci, mimo prázdnin, vianočných a veľkonočných sviatkov).

Poslednú nedeľu v mesiaci odporúčame rodinám s deťmi navštevovať služby Božie o 11:00 hod. s programom a požehnaním pre deti.

Pozývame medzi nás všetky deti :)

Biblická ZOO

Čo na besiedke preberáme:

Aj zvieratká si Pán Boh používa pre svoj plán spásy človeka. Príď sa pozrieť na našu Biblickú ZOO a dozvieš sa, prečo oslica prehovorila, ako havrany obsluhovali Eliáša, ako kohút zarmútil Petra, alebo ako bolo veľrybe ťažko na žalúdku… Tešíme sa na teba :)

Rozpis stretnutí:

5.3.2017 – Komu sa nelení, tomu sa zelení (na fare)
12.3.2017 – Bohu nie je nič nemožné (na fare)
19.3.2017 – Peter zapiera Ježiša (na fare)
26.3.2017 – Služby Božie o 11:00 (v kostole)
s požehnaním a programom pre deti

2.4.2017 – Veľkonočné posolstvo + Súťaž v zlatých textoch (na fare)
9.4.2017 – Smrtná nedeľa (besiedka nebude)
16.4.2017 – Veľkonočná nedeľa (besiedka nebude)
23.4.2017 – Skutočné bohatstvo (na fare)
30.4.2017 – Služby Božie o 11:00 (v kostole)
s požehnaním a programom pre deti

7.5.2017 – Podobenstvo o štvorakej pôde (na fare)
21.5.2017 – Podobenstvo o márnotratnom synovi (na fare)
28.5.2017 – Služby Božie o 11:00 (v kostole)
s požehnaním a programom pre deti