Detská besiedka - Logo

Stretnutia detskej besiedky (DB) v Prešove sa konajú pravidelne každú nedeľu na fare o 9:00 hod. (okrem poslednej nedele v mesiaci, mimo prázdnin, vianočných a veľkonočných sviatkov).

Poslednú nedeľu v mesiaci odporúčame rodinám s deťmi navštevovať služby Božie o 11:00 hod. s programom a požehnaním pre deti.

Pozývame medzi nás všetky deti :)

Najbližšie stretnutia

05.11.2017 – Pokúšanie Ježiša – 9:00 – fara
12.11.2017 – Pán Ježiš Kristus volá učeníkov – 9:00 – fara
19.11.2017 – Zázrak na svadbe – 9:00 – fara
26.11.2017 – Služby Božie o 11:00 s požehnaním a programom pre deti

03.12.2017 – Nácvik vianočného programu – 9:00 – fara
10.12.2017 – Nácvik vianočného programu – 9:00 – fara
17.12.2017 – Nácvik vianočného programu – 9:00 – fara
24.12.2017 – Štedrý deň – Vystúpenie s detským programom

07.01.2018 – Zimné prázdniny – Besiedka nebude
14.01.2018 – Nový začiatok života – 9:00 – fara
21.01.2018 – Žena v Samárii studňa – 9:00 – fara
28.01.2018 – Služby Božie o 11:00 s požehnaním a programom pre deti

Kontakt

Zodpovedná vedúca: Mária Macejová (maja.macej@gmail.com)