Časopis Patmos

/Časopis Patmos
Časopis Patmos 2018-01-05T19:11:14+00:00

Časopis je veľmi požehnaná forma služby nášmu zboru. No nebola by možná bez lásky, s ktorou slúžia všetci zainteresovaní. Časopis mapuje život zboru, jednotlivé udalosti a zároveň informuje o hospodárení a pripravovaných stretnutiach či akciách. Je svedectvom náboženskej slobody, o akej sme kedysi iba snívali. Je to svedectvom toho, že sme novú situáciu prijali ako výzvu. No časopis je výzvou pre nás všetkých a zvlášť pre inteligenciu, aby sme reagovali na život v cirkvi, aktuálne problémy života viery…

Ďakujeme Vám, že pri svojich milodaroch pamätáte aj na domáci tlačový fond a podporujete túto prácu. Ďakujeme členom redakčnej rady, že i takto prejavujú svoju lásku k nášmu zboru a cirkvi. Časopis je svedectvom nášho zápasu a služby Vám, sestry a bratia, a tomuto zboru. Prosíme Vás, aby ste sa zapojili do tejto služby zboru a písali, posielali nám svoje príspevky. Prajeme si, aby Vás tento časopis inšpiroval, povzbudzoval k láske a záujmu o zbor a život viery. Teší nás, že mnohí nesiete tento časopis aj blízkym, ktorí nemohli prísť do chrámu, aby porozumeli tomu, čo sa deje v našom zbore a mohli sa slobodne pýtať i vyjadriť.

Časopis je potrebnou formou komunikácie a svedectvom, že sme otvoreným spoločenstvom, do ktorého Vás pozývame.

Aktuálne číslo

Výročná kňazská správa za rok 2016 (Ročník 22 – číslo 1)

I.

1. Modlitba

2. Biblický úvod na text: Ezechiel 36, 26

3. Bohoslužobný život

4. Sviatosti: Krst svätý a Večer Pánova

5. Konfirmácia

6. Pristúpili a vystúpili z cirkvi

7. Bohoslužobné výkony: Sobáše a pohreby

8. Biblická a vnútromisijná práca v zbore

 • 8.1 Biblické hodiny
 • 8.2 Práca s dorastom a mládežou
 • 8.3 Práca s vysokoškolskou mládežou
 • 8.4 Spevokol a hudobná skupina
 • 8.5 Práca žien
 • 8.6 Modlitebné spoločenstvo (MoS)
 • 8.7 Mami klub
 • 8.8 Stretnutia rodín (Rodinné spoločenstvo –ROS)

9. Výchovná práca

 • 9.1 Detská besiedka
 • 9.2 Vyučovanie náboženstva
 • 9.3 EKG – spolupráca
 • 9.4 Teológovia v zbore

10. Činnosť presbyterstva, výborov a konventy

11. Diakonická práca v zbore

12. Prehľad udalostí v zbore za rok 2016

13. Nebezpečné vplyvy

14. Pastorálna činnosť

15. Mimozborová činnosť farárov

16. Kaplánske miesto

17. Evanjelická Tlač

18. Zborový archív, knižnica, kronika, inventor

19. Počet členov v zbore

II.
20. Hospodársky život zboru

 • 20.1 Príhovor zborového do zorcu Mgr. Miroslava Čurlíka
 • 20.2 Správa o hospodárení CZ v Prešove za rok 2016
 • 20.3 ČINNOST HOSPODÁRSKEHO VÝBORU CZ Prešov
 • 20.4 ROZPOČET CZ PREŠOV NA ROK 2017
 • 20.5 Dobročinnosť v cirkevnom zbore
 • 20.6 Dobrovoľní pravidelní prispievatelia
 • 20.7 Zamestnanci a pracovníci v CZ a v Patmose, s. r. o.
 • 20.8 Správa konateľa Patmos, s.r.o.
 • 20.9 Správa riaditeľa Relevnat, n.o. za rok 2016

III.

21 Záver a poďakovanie

22. Modlitba

23. Prílohy

 • 23.1 Stanovy PATMOS s.r.o.

Jubilanti nášho cirkevného zboru

Domáci tlačový fond

Staršie čísla

2015 – 2014 – 2013 – 2012