Časopis Patmos

/Časopis Patmos
Časopis Patmos 2018-04-21T16:36:56+00:00

Časopis je veľmi požehnaná forma služby nášmu zboru. No nebola by možná bez lásky, s ktorou slúžia všetci zainteresovaní. Časopis mapuje život zboru, jednotlivé udalosti a zároveň informuje o hospodárení a pripravovaných stretnutiach či akciách. Je svedectvom náboženskej slobody, o akej sme kedysi iba snívali. Je to svedectvom toho, že sme novú situáciu prijali ako výzvu. No časopis je výzvou pre nás všetkých a zvlášť pre inteligenciu, aby sme reagovali na život v cirkvi, aktuálne problémy života viery…

Ďakujeme Vám, že pri svojich milodaroch pamätáte aj na domáci tlačový fond a podporujete túto prácu. Ďakujeme členom redakčnej rady, že i takto prejavujú svoju lásku k nášmu zboru a cirkvi. Časopis je svedectvom nášho zápasu a služby Vám, sestry a bratia, a tomuto zboru. Prosíme Vás, aby ste sa zapojili do tejto služby zboru a písali, posielali nám svoje príspevky. Prajeme si, aby Vás tento časopis inšpiroval, povzbudzoval k láske a záujmu o zbor a život viery. Teší nás, že mnohí nesiete tento časopis aj blízkym, ktorí nemohli prísť do chrámu, aby porozumeli tomu, čo sa deje v našom zbore a mohli sa slobodne pýtať i vyjadriť.

Časopis je potrebnou formou komunikácie a svedectvom, že sme otvoreným spoločenstvom, do ktorého Vás pozývame.

Aktuálne číslo

Marec 2018 – Veľkonočné číslo

Ročník 23 – číslo 2

„Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.“  1. Kor 1, 18


Obsah

 • Veľkonočné ráno, ktoré zmenilo konkrétny život…
 • Výročný zborový konvent CZ ECAV na Slovensku v Prešove
 • Volebný zborový konvent CZ ECAV na Slovensku v Prešove
 • Potáborové stretnutie
 • Potrebujeme kresťanské šafárenie…?!
 • Nad čím sa zamýšľajú rodiny v Prešove
 • Krvavý trón
 • Relevant n.o.
 • Mamiklub
 • Prebudiť k životu
 • Evanjelické kolegiálne gymnázium má nezastupiteľné miesto v Prešovskom kraji

Staršie čísla

2017 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012