330. výročie Prešovských jatiek

//330. výročie Prešovských jatiek
Prešovské jatky - 330. výročie

Prešovské jatky – 330. výročie

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Prešov a Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku

Vás pri príležitosti 330. výročia Prešovských jatiek pozývajú

v nedeľu 5.3.2017 (1. pôstna nedeľa) na Služby Božie v Chráme Svätej Trojice v Prešove o 9:00
(po skončení s pripomenutím začatia Prešovských jatiek pri pamätníku).

Pozývame Vás tiež na prednášku PhDr. Mariána Dmankoša PhD. na tému:

„Prešovské jatky ako súčasť príbehu Reformácie v Prešove.“

O 17:00 v Dvorane BÚ VD ECAV.

Čítajte viac o Prešovských jatkách.

By | 2017-03-10T13:54:43+00:00 4. marca 2017|Novinky|